Tips voor op vakantie

Adviseur: Dhr. L. Bikker

Nederland – De zomer is nog maar net begonnen en nu al komen de vragen los op het gebied van legionella en veiligheid. Hoe en wat op vakantie; hoe zit het met de waterkwaliteit op mijn boot; hoe moet het met de voorraad water in mijn caravan? Graag geef ik hierbij enkele tips.
Om maar met de deur in huis te vallen: op vakantie moet men eigenlijk de stress en zorgen zien te vergeten. Maar velen van ons zijn nog steeds (terecht) bezorgd hoe men in binnen- en buitenland moet omgaan met het watergebruik en mogelijk legionellagevaar.
We verwijzen op de eerste plaats naar onze folder Hoe Legionella te voorkomen! Daarnaast hier nog enkele opmerkingen.

 • Het grootste probleem zit vaak in de koudwaterleidingen. ‘Koud water?’ hoor ik u denken en toch kan juist daar een probleem zitten. Als koud water door opwarming een temperatuur bereikt van meer dan 25 graden celcius kan er een probleem ontstaan. Het is niet altijd het geval maar toch, zelfs een temperatuur onder de 25 graden, in combinatie met langdurige stilstand van het water, heeft een negatieve invloed op de waterkwaliteit.
  Als het water duidelijk ruikt naar chloor dan zijn de risico’s aanmerkelijk minder of zelfs te verwaarlozen
  Dus: koud water temperaturen bóven de 25 graden en warm watertemperaturen ónder de 60 graden kunnen problemen veroorzaken.
 • Spoel leidingen direct goed door als u een caravan of hotelkamer betrekt. Leg de douchekop in een emmer en zorg dat deze minimaal 10 minuten goed doorstroomt. Eerst heet water en daarna koud. Leg een dweil of handdoek over de emmer en zorg dat er geen verneveling ontstaat. Doe de deur dicht en ventileer naar buiten.
 • Het kan zijn dat de warmwatertemperatuur niet hoog is maar met een thermostatisch mengventiel is afgesteld omdat men angst heeft dat gasten zich verbranden.Deze apparatuur is voor een gast niet te constateren maar er zijn dan geen directe gevaren. Ook is het nog mogelijk dat het water met speciale apparatuur wordt behandeld. Dit is ook niet van buitenaf te constateren. Apparatuur geeft ook vaak geen 100 % zekerheid ( dit voor de techneuten onder ons).
 • Gezien de slechte ervaringen van velen onder ons is uw bezorgdheid begrijpelijk. Het beste is om een waterpomptang mee te nemen en – als u twijfelt aan de veiligheid – de douchekop, die bij verneveling de belangrijkste veroorzaker is van een legionellabesmetting, los te koppelen en u met een zachte waterstraal te wassen.
 • Op een plezierbootje: ook hier is koud water vaak het grootste probleem. De waterkwaliteit in de scheepvaart is vaak bedroevend. Indien de vulslang in het buitenwater heeft gelegen of langdurig in de zon heeft gehangen is de waterkwaliteit vaak niet gewaarborgd. Ook het gebruikte leidingmateriaal en de plaats van de watertank is zeer belangrijk Het komt vaak voor dat de watertank nabij de motor is opgesteld en u raadt het al: ook hier is opwarming met alle risico’s van dien.
 • Bij de caravan is opwarming en onvoldoende verversing een aandachtspunt.
 • Bij boten en caravans kan men een lichte chloordosering toepassen Bij watersportzaken is het middel Hadex (op chloor basis) verkrijgbaar. Dit middel heeft geen sterke bijsmaak en is bij juiste dosering niet schadelijk.
  Ik hoop dat u een goede vakantie heeft en dat de onrust geen beslag op u legt.